GKM-18 gotova krmna smješa za mliječne krave

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa GKM-18 je namijenjena za ishranu mliječnih krava koje imaju proizvodnju mlijeka do 15 l za 24 h. Gotova smješa sadrži vitamine, mikro i makro mineralne materije, protinska i energetska hraniva koji su namijenjeni za pravilan razvoj životinje, kao i za održavanje trenutne proizvodnje. Sva hraniva koja služe za proizvodnju GKM-18 smješe su vrlo kvalitetna i lako svarljiva.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralne dodatke.

Preporuke

Jedinkama obezbijediti pitku vodu za piće po volji. Opremu za hranu treba čistiti posle svakog obroka.

U osnovni obrok kod krava do 15 l mlijeka ide 6 kg koncentrata. Za ostale krave koje imaju više od 15 lit/dan , dodavati samo koncentrat u hranilice u količini od 0.4 kg po svakoj proizvedenoj litri mlijeka iznad 15 lit (npr za 20 lit – 15 lit= 5 lit x 0.4kg =2 kg preko osnovnog obroka).

Kompletan obrok može da izgleda sledeće:
sijeno- 5 kg
silaža i sjenaža (50:50)- 11 kg
pivski trop- 5 kg
koncentrat- 6 kg.

Hraniti na sledeći naćin:
Prvi jutarnji obrok je 2,5 kg sijena, kad pojedu dati ručno grubo izmiješanu silažu, sjenažu i trop da jedu tokom dana, da bi poslednji obrok uveče bilo sijeno 2,5 kg. Koncentrovani dio dati ujutro sa prvim kabastim obroko.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza