GT-2 grover za telad

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa GT-2 je namijenjena za ishranu telad od 100 kg do 250 kg tjelesne mase. GT-2 omogućava postizanje visokog dnevnog prirasta i pravilan razvoj životinje. Gotova smješa sadrži vitamine, mikro i makro mineralne materije, protinska i energetska hraniva koji su namijenjeni za pravilan razvoj životinje. Sva hraniva koja služe za proizvodnja GT-2 smješe su vrlo kvalitetna i lako svarljiva.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko mineralne dodatke.

Preporuke

Teletu obezbijediti pitku vodu za piće po volji.  Teladima na 100 kg mase davati 1500 g koncentrovane hrane (npr.tele od 250 kg treba da konzumira oko 3800 g koncentrovane smješe). Po odbijanju teleta koncentrovani dio obroka davati obročno. Svim kategorijama pored koncetrovanog dijela obroka potrebno je dodati i kabasti obrok u ishranu. Teladim obezbijediti da se vazduh promijeni 4 puta zimi i 15 puta ljeti u toku 24 h. Opremu za hranu treba čistiti posle svakog obroka.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza