GTJ-30 dopunska smješa za junad

Način upotrebe

Dopunska krmna smješa GTJ-30 je namijenjena je ishranu junadi. Kao takva miješanjem sa kukruzem ili drugim žitaricama u potpunosti zadovoljava potrebe junadi sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih fugcija junadi i rast tjelese mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, apsorbenti mikotoksina i vitaminsko mineralne dodatke.

Prijedlog receptura

receptura7

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza