PB-2 grover za tov pilića

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa PB-2 je namijenjena za tov pilića starosti od 15 do 28 dana. U potpunosti zadovoljava potrebe brojlerskih pilića sa sirovim proteinima i ispunjava sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metabolićkih funkcija pilića i rast tjelesne mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalaze u optimalnom odnosu. Pilići sa ovako kvalitetnom i izbalansiranom smjesom dostižu masu do 1450 g za 28 dana.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko-mineralne dodatke.

Napomena- Smješa sadrži kokcidiostatik sa karencom od 7 dana.

Preporuke

Pilićima treba obezbijediti dovoljno svježe i pitke vode. Hrana mora biti stalno dostupna. Temperatura u ovom periodu se kreće od 28 oC do 22 oC. Ventilacija mora biti tako podešena da pilići imaju dovoljno svježeg vazduha i da temperatura ne oscilira više od 1 oC, od zadate temperature. Potrebno je obezbijediti 0.07 m2 prostora po jednoj jedinici ili 15 pilića na m2. Takođe trebe obezbijediti 2,5 cm hranidbenog prostora ili 50 pilića na jednu tipsku hranilicu obima 130 cm. Takođe treba obezbijediti 1,5 cm poidbenog prostora po piletu ili ako je nipl sistem, 12 pilića po nipli.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija