PB-40 dopunska smješa za tov brojlera

Način upotrebe

Dopunska krmna smješa PB-40 je namijenjena je za tov pilića. Kao takva miješanjem sa kukruzem ili drugim žitaricama u potpunosti zadovoljava potrebe brojlerskih pilića sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metabolićkih fungcija pilića i rast tjelese mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, apsorbenti mikotoksina i vitaminsko-mineralne dodatke.

Prijedlog receptura

receptura-brojleri

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija