PĆ-38 dopunska smješa za tovne ćurke

Način upotrebe

Dopunska krmna smješa PĆ-38 je namijenjena je za ishranu tovnih ćurki. Kao takva miješanjem sa kukruzem ili drugim žitaricama u potpunosti zadovoljava potrebe tovnih ćurki sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih fugcija tovnih ćurki i rast tjelese mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline, apsorbenti mikotoksina i vitaminsko mineralne dodatke.

Prijedlog receptura

receptura3

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija