PKN-2 za koke nosilje

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa PKN-2 je namijenjena za odgoj pilenki lake linje od 18  nedelje do kraja ekspoloatacija. U potpunosti zadovoljava potrebe pilenki sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih funkcija pilenki kao i razvoja tjelesne mase i skeleta. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalazi u optimalnom odnosu. Pilenke sa ovako kvalitetnom i izbalansiranom smješom dostižu prosječnu tehnološku nosivost u periodu od 18  nedelje do kraja ekspolatacija sa prosječnom nošivošću od 84 % ili više.

Proizvodni ciljevi

  • Odlično zdravstveno stanje
  • Značajno smanjenje proliva
  • Smanjenje troškova ljekova
  • Bolje iskorištenej hrane
  • Dobra konzumacija
  • Dobra nosivost

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko-mineralne dodatke.

Napomena- Smješa ne sadrži kokcidiostatik.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija