PB-1 startert za tov pilića

Način upotrebe

Potpuna krmna smješa PB-1 je namijenjena je za tov pilića starosti od 1 do 14 dana. U potpunosti zadovoljava potrebe brojlerskih pilića sa sirovim proteinima, ispunjavajući sve zahtjeve u aminokiselinama. Sadrži odgovarajući nivo energije za normalno održavanje metaboličkih funkcija pilića i rast tjelesne mase. Vitamini sa mikro mineralnim meterijama se nalaze u optimalnom odnosu. Pilići sa ovako kvalitetnom i izbalansiranom smjesom dostižu masu do 450 g za 14 dana.

Hraniva zastupljena u proizvodu

Žitarice, sporedni proizvodi mlinske industrije, sporedni proizvodi industrije ulja, mineralna hraniva, sintetičke aminokiseline i vitaminsko-mineralne dodatke.
Napomena- Smješa sadrži kokcidiostatik sa karencom od 7 dana.

Preporuke

Pilićima treba obezbijediti dovoljno svježe i pitke vode. Hrana mora biti stalno dostupna. Temperatura u ovom periodu se kreće od 35 oC do 28 oC. Ventilacija mora biti tako podešena da pilići imaju dovoljno svježeg vazduha i da temperatura ne oscilira više od 1 oC, od zadate temperture. Potrebno je obezbijediti 0.07 m2 prostora po jednoj jedinici ili 15 pilića na m2. Takođe trebe obezbijediti 2,5 cm hranidbenog prostora ili 50 pilića na jednu tipsku hranilicu obima 130 cm. Takođe treba obezbijediti 1,5 cm poidbenog prostora po piletu ili ako je nipl sistem, 12 pilića po nipli.

Sastav

Sirovi proteini

Vlaga

Pepeo

Sirove masti

Sirova celuloza

Metabolička energija