Proizvodni program namijenjen ishrani preživara

Nutriplus telad 2-4%

Nutriplus telad 2-4% je vitaminsko-mineralni premiks namijenjen ishrani teladi u periodu od početka ishrane sa koncentratima do ulaska u tov tj. do tjelesne mase od 250 kg. Nakon rođenja teladima je najvažnije da u prvim satima života konzumiraju kolostralno mlijeko kako bi stekli imunitet. Već tokom prve nedelje života potrebno je davati koncentrovanu smješu kako bi se što ranije stimulisao rast i razvoj digestivnih organa. Prilikom ishrane teladi sa koncentrovanom hranom potrebno je obezbjediti adekvatnu količinu vode za piće. Potpuna smješa potrebno je da bude peletiranog oblika, flekice ili grubo smljevene žitarice.

Nutriplus junad 2-4%

 Nutriplus junad 2-4% je vitaminsko-mineralni premiks namjenjen ishrani junadi u tovu od 250 kg tjelesne mase do kraja tova. U kombinaciji sa kvalitetnim kabastim dijelom obroka i potpunom smješom dolazi do postizanja dnevnih prirasta i preko 1400 g na dan. Junad su dobrog zdravstvenog stanja, a dobijanjem visokog dnevnog prirasta uz smanjenje utroška hrane za kilogram prirasta ostvaruje se i visok finansijski efekat.

Nutriplus L i M Krave muzare 2-4%

 Nutriplus L i M Krave muzare 2-4% su vitaminsko-mineralni premiksi namjenjen ishrani krava u periodu laktacije i to: Nutriplus M Krave muzare 2-4% za krave koje su u prvoj fazi laktacije i krave sa visokim genetskim potencijalom za proizvodnju mlijeka. Nutriplus L Krave muzare namijenjene su kravama u kasnijim fazama laktacije i za jedinke sa nižim genetskim potencijalom za proizvodnju mlijeka. Prilikom pripreme hrane za krave potrebno je posebno obratiti pažnju na pripremu kvalitetnog kabastog hraniva silaže i sijena. Kvalitetna kabasta hraniva će omogućiti smanjeni unos koncentrovanog hraniva tj. potpunih smiješa i na taj način osim smanjenja nastanka metaboličkih bolesti koje se javljaju kao posljedica unosa velike količine koncentrovanog hranjiva postiže se takođe i ekonomska ušteda jer ovo predstavlja najskuplji dio obroka. Upotrebom vitaminsko-mineralnih predsmiješa se nadomještavaju sve potrebe u vitaminima, makro i mikro elementima koji su potrebni za očuvanje bazalnog metabolizma, graviditeta i postizanja maksimalnih proizvodnih rezultata.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *