Proizvodni program namjenjen ishrani životinja

Nutriplus Junad 1%

Vitaminsko-mineralna predsmješa namijenjena ishrani junadi u fazi tova od 250 kg tjelesne mase pa do kraja tova. Sastav predsmješe omogućava popunjavanje nedostataka koji se javljaju usled neadekvatne ishrane junadi, a aroma poboljšava konzumaciju koncentrovanog dela obroka.

Nutriplus Krave u laktaciji 1%

Vitaminsko-minineralna predsmješa namijenjena kao dodatak ishrani krava u fazi laktacije. Specifičnost ishrane preživara dodatno je otežana nedostatkom vitamina i mikro elemenata. Sastav proizvoda namijenjenog ishrani krava u fazi laktacije omogućava poboljšavanje i očuvanje zdravlja mliječne žlezde i dovodi do pravilnog ispoljavanja znaka estrusa i boljoj koncepciji.

Nutriplus Nosilje 1%

Vitaminsko-mineralna predsmješa namijenjena kao dodatak ishrani koka nosilja u periodu eksploatacije. Pored betaina proizvod sadrži dodatak karofil koji potpomaže dobijanje žute boje žumanceta.

Nutriplus Prasad 1%

Vitaminsko-mineralna predsmješa namijenjena kao dodatak ishrani prasadi do 25 kg tjelesne mase. Visok nivo vitamina i mikroelemenata omogućava brz rast i visok prirast prasadi. Proizvod sadrži dodatak aromu koji je posebno prilagođen potrebama prasadi tokom perioda porasta.

Nutriplus Svinje u tovu 1%

Vitaminsko-mineralna predsmješa namijenjena kao dodatak ishrani svinja u tovu počevši od tjelesne mase 25 kg pa do kraja tova što najčešće iznosi 105-110 kg. Visok nivo vitamina i miltroelemenata omogućava brz rast i visok dnevni prirast svinja u tovu. Proizvod sadrži dodatak aromu koji je posebno prilagođen potrebama svinja u fazi tova.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *