Proizvodni program namijenjen ishrani svinja

Predstarter Nutriplus Predstarter 22%

Nutriplus Predstarter 22% je potpuna smješa namijenjena ishrani prasadi u periodu od 7 dana života do 5-og nakon odbića. Proizvod se životinjama daje obročno. Poboljšava prelazak sa mliječne na čvrstu ishranu prasadi. Proizvod sadrži visoko iskoristljive izvore proteina, aminokiselina i skroba koji potiču iz termički tretiranih sirovina kao i visoko iskoristljive sastojke mlijeka. Optimalan nivo vitamina , makro i mikro elemenata potrebnih za rast i razvoj prasadi. Proizvod sadrži aditive koji stimulišu rad digestivnog trakta, bolje iskoriščavanje hranljivih materija i utiču na pojačavanje imuniteta kod prasadi.

Nutriplus Fortis 25-30%

Nutriplus Fortis 25-30% je dopunska smješa namijenjena ishrani prasadi u periodu od 5-og dana nakon odbića do 15 kg tjelesne mase prasadi. Koristi se u kombinaciji sa Nutriplus predstarter 22% prilikom odbića prasadi. Proizvod se životinjama daje obročno uz stalni pristup svježoj vodi za piće. Visok dnevni prirast od 400- 500 g/dan. Sadrži dodatke koji smanjuju mogućnost nastanka dijareje kod prasadi u periodu odbića.

Nutriplus starter 4%

Nutriplus starter 4% za ishranu prasadi je proizveden po najmodernijoj tehnologiji primjenom znanja i iskustva, istraživačkog i razvojnog potencijala Nuscience Group-e. Proizvod je proizveden po principima HACCP sistema bezbednosti. Nutriplus starter 4% je vitaminsko-mineralni premiks koji je namijenjen ishrani prasadi u periodu od 5. dana nakon odbića do 12 kg tjelesne mase prasadi. Koristi se u kombinaciji sa Nutriplus predstarterom prilikom odbića prasadi i nakon toga se prelazi na Nutriplus Grover.

Nutriplus prasad 4%

Nutriplus prasad 4% je vitaminsko-mnineralni premiks koji je namijenjne ishrani prasadi tjelesne mase od 15 kg do 25 kg. Period prelaska sa starter na grover hranu treba da bude postepen u periodu od 3-5 dana miješanjem ove dve hrane. Gotova smješa se daje po volji uz stalni pristup svježoj vodi za piće. Visok dnevni prirast preko 500 g/ dan.

Nutriplus svinje u tovu 3%

Nutriplus Svinje u tovu 3% je vitaminsko-mineralni premiks koji je namijenjen ishrani svinja u fazi tova. Gotova sjmeša se daje po volji uz stalni pristup svježoj vodi za piće. Prisustvo enzima u premiksu omogučava korišćenje jeftinijih hraniva radi postizanja maksimalnih tovnih performansi. Visok dnevni prirast preko 750 g/dan sa konverzijom manjom od 2,8 kg.

Nutriplus suprasne krmače 3%

Nutriplus suprasne krmače 3% je vitaminsko-mineralni premiks koji je namijenjen ishrani suprasnih nazimica i krmača do 105 dana graviditeta. Gotova smješa se daje životinjama u količini od 2,5-2,8 kg/ dan uz stalni pristup svježoj vodi za piće. Optimalan nivo vitamina, mikro i makro elemenata omogućava pravilan i izražen estrus i cjelokupno zdravstveno stanje jedinke održava na visokom nivou.

Nutriplus krmače dojare 4%

Nutriplus krmače dojare 4% je vitaminsko-mineralni premiks koji je namijenjen ishrani krmača od 7-og dana pred prašenje do 7 dana nakon odbića prasadi. Potpunu smješu davati 7 dana pred prašenje krmačama 3-3,5 kg/dan a u periodu do odbića prasadi od 5,5 — 7 kg/dan uz stalni pristup svježoj vodi za piće. Optimalan nivo vitamina, mikro i makro elemenata omogućava adekvatno zdravstveno stanje krmače i prasadi.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *